Ons team bestaat uit groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, intern begeleiders en gedragsdeskundigen. Verder hebben we ambulante medewerkers, zoals een logopediste, een psycholoog, een orthopedagoog, een vakleerkracht gymnastiek en administratief medewerkers. Zij maken ons team van vakkundige medewerkers compleet.

Professionaliseren
Door scholingen willen wij ons team steeds verder professionaliseren. Iedere leerkracht, onderwijsassistent en interne begeleider van Kleurryk werkt aan zijn professionele groei, waardoor de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend wordt verbeterd. Vakkennis en vaardigheden worden onderhouden en overgedragen.

Scholing voor medewerkers maakt bij de scholen van SO Fryslân deel uit van iemands functie. In het schooljaar 2020-2021 volgen ruim 200 medewerkers van SO Fryslân een scholingsmodule. Het ontwikkelen van goed onderwijskundig vakmanschap is door SO Fryslân ondergebracht in een Gildestructuur: Het Noordelijk Onderwijsgilde.