Elk schooljaar organiseren we voor onze leerlingen extra activiteiten. Bijvoorbeeld een excursie naar een museum, een tentoonstelling, de muziekschool, het theater, de kinderboerderij of de speeltuin. Verder vieren we samen de bijzondere momenten van het jaar. Zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Koningsspelen.

Ook doen we mee aan het Nationaal schoolontbijt en het voorleesontbijt, organiseren we elk jaar een open ochtend, een meester- en juffendag, een schoolverlatersfeest en schoolreisjes. De Ouderraad helpt het team van Kleurryk bij de organisatie van deze activiteiten en feestdagen.