De resultaten van ons kwaliteitsonderzoek onder leerlingen en ouders, maar ook onze uitstroomcijfers en het jaarverslag geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Scores kwaliteitsonderzoek leerlingen Kleurryk 2023-2024
Het kwaliteitsonderzoek onder leerlingen is gebaseerd op de vragenlijsten van Qschool en bestaat uit drie rubrieken. Deze vragenlijsten passen we aan, op het niveau van onze leerlingen. De antwoordschaal loopt van: Helemaal niet (1), Niet zo (2), Een beetje/soms (3) tot Helemaal wel (4). In onderstaande tabellen zijn de gemiddelde scores afgezet tegen de externe benchmark.

1.     Schoolklimaat
Vind je het leuk op school?  3,3  (0,1)
Voel jij je fijn op school?  3,4  (0,1)
Vind je de regels op school duidelijk?  3,4  (0,1)
Heb je het naar je zin in de klas?  3,4  (0,1)
Speel je graag met andere kinderen op school?  3,4  (0,0)
Zijn de juffen en meesters aardig?  3,5  (0,1)
Helpt jouw juf of meester bij het oplossen van ruzies?  3,4  (0,1)
Gemiddelde score:  3,4

 

2.     Onderwijsleerproces
Ben je blij over wat je leert op deze school?  3,5  (0,1)
Ben je blij over de uitleg van de juffen en meesters?  3,5  (0,1)
Vertelt de juf of meester duidelijk dat je iets goed hebt gedaan?  3,5  (0,0)
Helpt de juf of meester jou goed als je iets vraagt?  3,5  (0,1)
Gemiddelde score:  3,5

 

3.    Sociale veiligheid

In de rubriek Sociale veiligheid worden stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De antwoordschaal loopt van: Klopt helemaal niet (4), Klopt niet (3), Klopt een beetje (2) tot Klopt helemaal (1). De scores zijn omgekeerd, waardoor een hoge score net als bij de andere categorieën, wijst op een positieve waardering van de leerlingen. In deze rubriek betekent een hoge score dat leerlingen zich sociaal veilig voelen.

 

Ik word gepest door andere kinderen op school.  3,1  (0,2)
Ik word via internet gepest door andere kinderen van school.  3,3  (-0,1)
Andere kinderen op deze school doen mij expres pijn.  3,3  (0,2)
Ik ben bang voor andere kinderen op school.  3,3  (0,1)
Andere kinderen doen expres gemeen tegen mij.  3,2  (0,1)
Gemiddelde score:  3,2

 

Kwaliteitsonderzoek ouders
Ouders waarderen het onderwijs van Kleurryk met een ruime voldoende. Deze uitslag ligt hoger dan de ambitie die we hadden. En daar zijn we ontzettend trots op.

De vragenlijst en de uitslagen van 2022 zijn vrij toegankelijk. U kunt het rapport inzien door op de link te klikken

Poster ouder tevredenheidsonderzoek 2022

Uitstroom

Kleurryk stelt voor alle leerlingen passende ambities. We zijn tevreden met deze uitkomsten over het schooljaar 2023-2024.  Van de 25 schoolverlaters is er 1 leerling naar het PrO gegaan. Dit is lager dan ons gestelde ambitie.

Ambitie

80% van de leerlingen stroomt uit op het perspectief dat gesteld is op 10-jarige leeftijd/twee jaar voor de uitstroom.

Realisatie

Tevredenheid

Ambitie

10% van de leerlingen stroomt uit naar Pro.

Realisatie

Tevredenheid

Rekenen en Taal

80% van de leerlingen behalen de gestelde doelen van rekenen en lezen.

Realisatie rekenen

Realisatie taal

Ambitie 2024-2025:

90% van de leerlingen stroomt uit op het gestelde perspectief op 10 jarige leeftijd.

10% van de schoolverlaters stroomt uit naar het praktijkonderwijs.

Schooljaarverslag:

Klik op de link voor het schooljaarverslag.

Jaarverslag 2023-2024