Bij Kleurryk is veel expertise aanwezig om kinderen extra ondersteuning te bieden. Hiervoor werken we samen met specialisten, therapeuten en organisaties. Samen helpen we het kind bij zijn of haar ontwikkeling.

Fysiotherapie
De behandeling van de fysiotherapeut richt zich op het ontwikkelen van de motoriek van kinderen. Hiervoor komt Johannes Veldkamp van Spelenderwijs kinderfysiotherapie één keer per week naar Kleurryk. De fysiotherapie bij de kinderen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Een verwijzing van een arts is voor fysiotherapie niet nodig.

Ergotherapie
Ergotherapie richt zich op het verbeteren van dagelijkse activiteiten thuis en op school. Voorbeelden zijn aankleden, schrijven, eten, spelen, zitten, concentreren in de klas, fietsen, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Kleurryk werkt hiervoor samen met Ergo Actief, een praktijk voor kinderergotherapie.

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker helpt bij vragen over kinderen en opvoeden. Bij nieuwe leerlingen neemt de schoolmaatschappelijk werker telefonisch contact op met ouders/verzorgers om te horen hoe het gaat op school. En om te vragen of er zaken zijn waar de schoolmaatschappelijk werker iets in kan betekenen.

Contactpersoon Carins voor Kleurryk. Klik hier voor meer informatie: SCC Ineke Kooistra school Kleurryk

Naschoolse opvang
Wille biedt na schooltijd vrijetijdsbesteding aan jongeren aan vanaf 4 tot 23 jaar met een speciale ondersteuningsbehoefte of een verstandelijke beperking. Hiervoor maakt Wille in Drachten gebruik van onze school. Voor onze leerlingen die hiervan gebruik maken is dit fijn. Zij kunnen gewoon op school blijven in hun vertrouwde omgeving.

Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland

Om alle basisschoolleerlingen in Friesland passend onderwijs te bieden, werken alle scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in Friesland samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs verloopt ook via dit samenwerkingsverband.

Steunpunt Onderwijs Noord
SO Fryslân werkt samen met Steunpunt Onderwijs Noord. Dit steunpunt helpt besturen, scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders om samen het onderwijs zo in te richten, dat alle leerlingen betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ook leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Dit doen zij door observatie, advisering en begeleiding. Het Steunpunt speelt daarnaast een begeleidende rol bij eventuele verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs.