Passend en uitdagend onderwijs
Alle kinderen hebben recht op passend onderwijs. Dat wil zeggen; onderwijs dat bij het kind past. Als het kan, gaan kinderen naar het reguliere basisonderwijs dichtbij hun huis, soms met ambulante ondersteuning. Sommige kinderen zijn beter op hun plek binnen het speciaal basisonderwijs.

‘Gewoon maatwerk’

Kleurryk is een basisschool voor speciaal onderwijs in Drachten. Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking, soms gecombineerd met een lichamelijke beperking en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze groepen zijn klein. Hierdoor krijgt ieder kind de aandacht die het verdient. Elke leerling is uniek. Daar waar nodig zorgen wij voor creatieve aanpassingen in ons lesaanbod, in onze materialen en in ons pedagogisch handelen.

Hoe wij dat doen?

  • De leerling staat bij ons centraal. Hierbij gaan we uit van iemands zijn mogelijkheden.
  • Onze benadering is positief en respectvol.
  • Wij bieden structuur en duidelijkheid in onze houding, in ons lesaanbod en in onze organisatie.
  • Wij bieden ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontwikkelen.
  • Wij gebruiken onze deskundigheid en creativiteit om flexibel in te spelen op didactische en pedagogische vragen.
  • Wij richten ons op de ontwikkeling van het kind en werken hiervoor samen met anderen.

Onze school is een ‘Vreedzame school’ en maakt deel uit van SO Fryslân. SO Fryslân is het overkoepelde bestuur van zeven scholen voor speciaal onderwijs in Friesland.