We stellen van elke nieuwe leerling het ontwikkelingsperspectief vast. Hierbij kijken we naar wat haalbaar is voor de leerling. Op basis van de volgende vier stappen bepalen we een verwacht uitstroomperspectief naar het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

 1. Cognitieve mogelijkheden (leerbaarheid/IQ): op basis van psychologisch onderzoek.
 2. Leervorderingen (onderwijsresultaten tot nu toe): leerlingvolgsysteem. Het gaat hierbij om de resultaten van de cruciale vakken lezen, rekenen, schrijven, spelling en mondelinge taal.
 3. Ontwikkelingsleeftijd: wat mag je verwachten gezien de cognitieve mogelijkheden?
 4. Relevante kind-kenmerken: stoornissen, belemmerende en bevorderende factoren (zie psychologisch onderzoek/profielschets).

Uitstroomperspectieven

Leerlingen kunnen vanaf 12 jaar (of vanaf het schooljaar dat ze voor 1 oktober 12 jaar worden) uitstromen naar het vervolgonderwijs. Soms adviseren wij dat het beter is voor de leerling om nog een jaar langer te blijven op Kleurryk. Dit doen wij op basis van het leerlingenprofiel en het onderwijskundig rapport dat hieruit voortvloeit. Er zijn vijf verschillende profielen.

Profiel 5: Praktijkonderwijs

 • Cognitieve leerlingkenmerken: Leerbaar voor de schoolse vaardigheden lezen en rekenen.
 • Ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen niveau eind groep 5 (E5), begrijpend lezen E5, rekenen E5, spelling E5.

Profiel 4: VSO leerroute Arbeid.

 • Cognitieve leerlingkenmerken: Leerbaar voor de schoolse vaardigheden lezen en rekenen.
 • Ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch lezen eind groep 4 (E4), begrijpend lezen niveau midden groep 4 (M4)/E4, rekenen M4, spelling E4. 

Profiel 3: VSO leerroute Arbeidsmatige dagbesteding

 • Cognitieve leerlingkenmerken: Beperkt leerbaar voor de schoolse vaardigheden lezen en rekenen.
 • Ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen M4, rekenen niveau eind groep 3 (E3), spelling M4.

Profiel 2: VSO leerroute Activiteitengerichte Dagbesteding

 • Cognitieve leerlingkenmerken: Zeer beperkt leerbaar voor de schoolse vaardigheden lezen en rekenen.
 • Ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen E3, rekenen M3, spelling E3.

Profiel 1: VSO leerroute Belevingsgerichte Dagbesteding

 • Voornamelijk aangewezen op zorg.