Vrijwillige ouderbijdrage

Het schoolfonds is een vrijwillige ouderbijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage gebruiken we voor activiteiten die niet door de overheid worden vergoed. U kunt in een overeenkomst aangeven van welke activiteiten u gebruik wilt maken. De inning van de ouderbijdrage loopt via automatische incasso.

Het schoolfonds bestaat uit de volgende bijdragen. Of deze bedragen van toepassing zijn, hangt af van welke groep uw kind in zit:

  • Schoolreisje € 27,50.
  • Schoolzwemmen € 32,50. Dit bedrag betalen wij aan de gemeente als bijdrage in de kosten voor het schoolzwemmen.

Schoolverzekering
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen en hun begeleiders afgesloten. Deze verzekering is ook geldig bij excursies, schoolreizen en stages. Als medewerkers, ouders/verzorgers of stagiaires, leerlingen voor bijvoorbeeld een excursie vervoeren met hun eigen auto, dan kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. Indien leerlingen schade veroorzaken op school zijn ouders/verzorgers daarvoor wettelijk aansprakelijk, tenzij de leerkracht onvoldoende toezicht heeft gehouden.