Bent u nieuwsgierig naar onze school en ons onderwijs? De beste manier om onze school te leren kennen is om een oriëntatiegesprek te maken. Wij ontvangen u graag. Tijdens dit gesprek krijgt u een goed beeld van onze school en kunt u uiteraard uw vragen stellen. Vul het aanmeldformulier in voor een oriëntatiegesprek. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Uw kind naar Kleurryk?

Voor toelating tot het speciaal onderwijs, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Wij kunnen voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de onafhankelijke toelatingscommissie van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Deze commissie beoordeelt of uw kind voldoet aan de eisen voor het speciaal onderwijs.

Is dat het geval? En bent u enthousiast over onze school? Dan besluit de Commissie van Begeleiding van Kleurryk of wij uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden van uw kind. Als de commissie besluit dat het aanbod van Kleurryk niet goed aansluit bij de ondersteuningsvraag van uw kind, dan kijken we samen met u naar andere mogelijkheden. Dat kan op een andere school zijn of op een dagbestedingslocatie, soms in combinatie met extra ondersteuning. Als u het niet eens bent met de beslissing van de Commissie, dan kunt u bezwaar aantekenen bij info@kleurryk.nl.

Samengevat

  • Oriëntatie door ouders/verzorgers en de school; ontdekken of Kleurryk de juiste onderwijsplek is.
  • Is dat het geval? Dan tekent u als ouder het aanmeldingsformulier en de papieren voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring.
  • De huidige school stuurt de benodigde rapportage voor de toelaatbaarheidsverklaring naar het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland.
  • Zodra de toelaatbaarheidsverklaring er is, kan uw kind bij ons op school komen. Binnen zes weken schrijven wij een ontwikkelingsperspectief voor uw kind en bespreken wij dit met u.

Samen Kansrijk:

In het schooljaar 2023-2024 starten we samen met SBO de Sjalom en Heechhof en de Saffier een instroomgroep. Klik op de link hierinder voor meer informatie.

brief ouders verz nieuwe groep SK_ (003)