We willen een fijne en veilige school zijn voor onze leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers. Daarom maken we gebruik van de methode ‘Vreedzame School’. Dit is een lesprogramma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en democratisch burgerschap.

Het lesprogramma bestaat uit lessen met de naam Beste Vrienden. Wij geven de Beste Vrienden-lessen twee keer per week. Het lesprogramma bestaat in totaal uit vier blokken met een eigen thema:

  1. ‘Wij horen bij elkaar’: Dit blok gaat over groepsvorming. Iedereen hoort bij verschillende groepen. Bijvoorbeeld je klas, je school, je gezin en je familie.
  2. ‘Wij lossen ruzies op’: Dit blok gaat over het omgaan met conflicten.
  3. ‘Wij hebben hart voor elkaar’: Dit blok gaat over het herkennen van en omgaan met emoties.
  4. ‘Wij zijn allemaal anders’: Dit blok gaat over de verschillen tussen mensen. Ook als je anders bent of denkt, kun je toch bij elkaar horen.

Alle groepen van Kleurryk beginnen en stoppen op hetzelfde moment met een lesblok. Hier maken we altijd een speciaal en leuk moment van. We merken dat onze leerlingen de thema’s uit de blokken herkennen en erkennen en hier veel van leren. Niet alleen tijdens de Beste Vrienden-lessen, maar ook (en misschien wel vooral) op andere momenten tijdens de schoolweek.