De meeste leerlingen komen met taxivervoer naar school. Sommige kinderen worden gebracht door ouders/verzorgers.

Onderbouw en belevingsgerichte groepen
In de onderbouwgroepen en de belevingsgerichte leergroepen kunnen de ouders/verzorgers en taxichauffeurs de leerling tussen 8.15 en 8.30 uur in de klas brengen. Aan het einde van de schooldag kan de leerling om 14.00 uur weer opgehaald worden uit de klas.

Middenbouw en bovenbouw
De leerlingen van de middenbouw en bovenbouw kunnen door ouders/verzorgers en taxichauffeurs tot de voordeur worden gebracht. Wij zorgen dat er een deurwacht is die zorgt voor een veilige situatie. Als de leerlingen uit zijn, zorgen de ‘busjeswachten’ ervoor dat de leerlingen veilig in de taxi kunnen stappen.