Bij Kleurryk zit elk kind in een kleine groep van 8 tot 12 kinderen. Er zijn groepen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Daarnaast hebben we belevingsgerichte leergroepen.

Onderbouw
De leerlingen in de onderbouw zijn tussen de 4 en 8 jaar. Bij deze leerlingen hebben we veel aandacht voor het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, functieontwikkeling en taakgerichtheid. Verder maken we spelenderwijs een begin met voorbereidende taal- en rekenactiviteiten.

Sommige kinderen uit de onderbouw gaan ook nog één of meerdere dagdelen naar een reguliere basisschool vlakbij huis. We noemen dit een deeltijdplaatsing. De voornaamste reden hiervan is dat het kind hierdoor ook contacten krijgt en houdt met leeftijdsgenoten uit de buurt. Een deeltijdplaatsing is alleen mogelijk als de betreffende basisschool hieraan mee wil werken. Bij een deeltijdplaatsing schrijven we het kind in als leerling bij Kleurryk en maken we afspraken met de basisschool over het lesprogramma.

Middenbouw
De leerlingen in de middenbouw zijn tussen de 7 en 10 jaar. In de middenbouw gaan we aan de slag met het ‘aanvankelijke leesproces’. Het leren van de letters hoort hierbij. Ook starten we met rekenen; het leren van de cijfers en getallen van 0 tot 10. Daarnaast blijven we aandacht houden voor het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, functieontwikkeling en taakgerichtheid.

Bovenbouw
De leerlingen in de bovenbouw zijn tussen de 9 en 12 jaar. We vragen in de bovenbouw steeds meer zelfstandigheid en eigen initiatief van de leerlingen. Zo bereiden we ze voor op het uitstromen naar een vorm van voortgezet onderwijs. Verder zijn we veel bezig met het reguliere lesaanbod, zoals bijvoorbeeld rekenen, lezen en spelling.

Belevingsgerichte leergroep (BLG-groep)
Een BLG-groep is voor leerlingen met een speciale hulpvraag. Bij deze leerlingen kijken we naar de individuele mogelijkheden en werken we, nog meer dan in de andere groepen, in hele kleine stapjes aan de ontwikkeling. Het opdoen van nieuwe ervaringen door zintuigelijke prikkeling is hierbij heel belangrijk. Ook hebben we veel aandacht voor de praktische zelfredzaamheid van het kind.

In het schooljaar 2020-2021 heeft Kleurryk twee BLG-groepen in de middenbouw en één BLG-groep in de bovenbouw.