Bij Kleurryk bieden we leerlingen een gevarieerd weekrooster met verschillende vakken. Aan het begin van elk schooljaar wordt het weekrooster vastgesteld. Ouders/verzorgers krijgen hiervan een exemplaar.

Vakken Kleurryk:
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Spelontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling
Mondelinge taal
Technisch lezen
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen
Schrijven
Oriëntatie op mens en wereld
Creatieve vorming
Spel en beweging
Zwemmen