Wij vinden een goed contact met ouders heel belangrijk. Uiteraard geldt dit ook als ouders door een scheiding niet meer bij elkaar wonen. Wij sturen de informatie over Kleurryk daarom naar beide ouders. Voorbeelden van informatie zijn bijvoorbeeld onze schoolgids, een uitnodiging voor een klassenavond, de schoolresultaten, het rapport en de verwijzing naar vervolgonderwijs. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Als het delen van informatie niet is toegestaan, bijvoorbeeld via een gerechtelijke uitspraak, moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd. Wij vragen uw begrip voor onze positie en vragen uw medewerking (in zoverre van toepassing) bij het vastleggen van oudergegevens.