Onderbouw

rood:
Leerkrachten: Joke v.d. Werken/Marieke Hilhorst
Onderwijsassistenten: Jorien van der Wolfshaar/Margreet van der Laar/ Ilja Jonkbloed

blauw:
Leerkrachten: Anja v.d. Ploeg/ Peter Hamann
Onderwijsassistenten: Grietje van der Leij/Heidie Talsma

oranje:
Leerkrachten: Henriët Ballast
Onderwijsassistenten: Marion Nieuwveld/ Nadine van der Veer/ Merel Jellema

paars:
Leerkrachten: Marije van Tuinen/ Marieke Hilhorst
Onderwijsassistenten: Bente Postma/ Merel Jellema

groen:
Leerkrachten: Astrid Lurvink/ Baukje Dijkstra
Onderwijsassistenten: Ymie Reiding

Middenbouw

rood:
Leerkrachten: Jikke Huizinga/Allide Bouma/ Ilse de Haan
Onderwijsassistenten: Wilma Klazenga/Lowise Welles

blauw:
Leerkrachten: Coba Wouda/ Job Oetelmans
Onderwijsassistenten: Sjoerdje Ritsma/Esther Feitsma

oranje
Leerkrachten: Hennie Westerdijk/Rina Wijga
Onderwijsassistenten: Sepkje de Ronde

groen:
Leerkrachten: Pietrix Westra
Onderwijsassistenten: Anneke de Jong/ Bente Postma/ Britt Boon

paars:
Leerkrachten: Sije Veenstra
Onderwijsassistenten: Joke Riemersma/Marijke Akkerman

Bovenbouw

rood:
Leerkrachten: Marianne v.d. Meulen/Tiny van Duinen
Onderwijsassistenten: Yolanda van der Linde

blauw:
Leerkrachten: Janet Krist/ Ilse de Haan
Onderwijsassistenten: Sanne van der Horst/Lowise Welles

oranje:
Leerkrachten: Henri de Haan
Onderwijsassistenten: Nadine van der Veer/Britt Boon

groen:
Leerkrachten: Ineke Bergsma
Onderwijsassistenten: Annie Elzinga

Belevingsgerichte groep

blauw:
Leerkrachten: Rina Wijga
Leraarondersteuner: Gezina Popkema
Onderwijsassistenten: Hielkje Krans/ Jantine Akkerman

Groen:
Leerkrachten: Philine du Bois
Leraarondersteuner: Ben ten Velde/ Janneke Kooistra
Onderwijsassistenten: Jantine Akkerman/Heidie Talsma

paars:
Leerkrachten: Inge Bosma
Leraarondersteuner: Janneke Kooistra
Onderwijsassistenten: Betty van der Tuin/ Wilma Klazenga

Ambulant personeel

Administratief medewerker: Tineke van Wieren/Joke Stielstra
Conciërge: Jochem Bil
Intern begeleider/schoolontwikkelaar: Wija van der Molen/Hanneke Zijlstra
Logopediste: Els Bokma/Sytske Eringa
Psychologe/orthopedagoge: Maike Bouma/Pauline Westhof
Psychologisch assistente: Gryt Anne Lootsma/Rinske Remigius
Vakleerkracht gymnastiek: Anja van der Ploeg/Jildert Bilstra
Maatschappelijk werker*: Giny Feenstra
Schoolarts*: Aukje Zuiderveld
Schoolarts assistent*: Gea van der Zaag
Verzorging assistent: Coba Pinkster
Huishoudelijke dienst: Gonda Westerhuis
Repro medewerker: Henk Evers
Directeur: Alex Zijlstra
Teamleiders: Linda Bloemendal en Janna Roorda