Foto 3 Team en groepsindeling Foto 6 Team en groepsindeling foto 1 Team en groepsindeling Foto 2 Team en groepsindeling Foto 5 Team en groepsindeling Foto 4 Team en groepsindeling

Onderbouw

rood:
Leerkrachten: Joke v.d. Werken/Marieke Hilhorst/Minke Christiaanse
Onderwijsassistenten: Jorien v.d. Wolfshaar/Joke Riemersma

blauw:
Leerkrachten: Anja v.d. Ploeg/Hanneke Zijlstra/ Peter Hamann
Onderwijsassistenten: Grietje v.d. Leij/Heidie Talsma

paars:
Leerkrachten: Rina Wijga/Marieke Hilhorst/Minke Christiaanse
Onderwijsassistenten: Bente Postma /Nadine v.d. Veer

oranje
Leerkrachten: Henriët Ballast/ Minke Christiaanse
Onderwijsassistenten: Marion Nieuwveld/ Bente Postma

 

Middenbouw

rood:
Leerkrachten: Jikke Huizinga/Allide Bouma
Onderwijsassistenten: Yolanda v.d. Linde

blauw:
Leerkrachten: Coba Wouda
Onderwijsassistenten: Sjoerdje Ritsma/Esther Feitsma

oranje
Leerkrachten: Hennie Westerdijk/Tiny van Duinen
Onderwijsassistenten: Sepkje de Ronde/Addie Kwant

groen:
Leerkrachten: Pietrix Westra/Tiny van Duinen
Onderwijsassistenten: Anneke de Jong/Ine Nicolai/Addie Kwant

Bovenbouw

rood:
Leerkrachten: Marianne v.d. Meulen/Sije Veenstra
Onderwijsassistenten: Nadine v.d. Veer/Marijke Akkerman

blauw:
Leerkrachten: Janet Krist/Sije Veenstra
Onderwijsassistenten: Sanne v.d. Horst/Annie Elzinga

oranje:
Leerkrachten: Henri de Haan
Onderwijsassistenten: Margreet van de Laar/Annie Elzinga

groen:
Leerkrachten: Ineke Bergsma
Onderwijsassistenten: Lowise Welles/Annie Elzinga

Belevingsgerichte groep

blauw:
Leerkrachten: Magda Scheffer/Gezina Popkema
Leraarondersteuner: Gezina Popkema
Onderwijsassistenten: Hielkje Krans/Gezina Popkema

Groen:
Leerkrachten: Philine du Bois/Ben ten Velde
Leraarondersteuner: Ben ten Velde
Onderwijsassistenten: Jantine Akkerman/Margreet v.d. Laar/Ben ten Velde

paars:
Leerkrachten: Inge Bosma/Janneke Kooistra
Leraarondersteuner: Janneke Kooistra
Onderwijsassistenten: Jantine Akkerman/Karin v.d. Werf/Heidie Talsma

Ambulant personeel

Administratief medewerker: Ika Vrij/Tineke van Wieren
Conciërge: Jochem Bil
Intern begeleider/schoolontwikkelaar: Wija v.d. Molen/Hanneke Zijlstra
Logopediste: Els Bokma/Sytske Eringa
Psychologe/orthopedagoge: Maike Bouma/Ingrid v.d. Beek
Psychologisch assistente: Gryt Anne Lootsma
Vakleerkracht gymnastiek: Anja v.d. Ploeg/Freerk Haisma
Maatschappelijk werker*: Giny Feenstra
Schoolarts*: Aukje Zuiderveld
Schoolarts assistent*: Gea v.d. Zaag
Verzorging assistent: Coba Pinkster/Margreet v.d. Laar
Huishoudelijke dienst: Gonda Westerhuis
Repro medewerker: Henk Evers
Directeur: Alex Zijlstra
Teamleiders: Linda Bloemendal en Janna Roorda