Contact vinden wij belangrijk. Daarom zijn de ouders van onze leerlingen van harte welkom op onze school. Onder ouders verstaan we nadrukkelijk ook pleegouders, verzorgers en begeleiders van woongroepen. Als u voor of na schooltijd langs wilt komen, wilt u dit dan laten weten? Dan maken wij tijd voor u. Naast het persoonlijke contact, maken we ook gebruik van verschillende communicatiemiddelen om u te informeren over eventuele bijzonderheden van uw kind en de activiteiten van onze school.

Parro
Via de app Parro is er makkelijk en snel contact tussen ouders/verzorgers en school. We gebruiken de app voor het delen van foto’s en het sturen van korte berichten. Alles wat in de app wordt gedeeld is beveiligd en niet zichtbaar voor anderen. Voor het gebruik van de app geven wij u een inlogcode.

Huisbezoek
Aan het begin van het schooljaar gaat de groepsleerkracht bij nieuwe leerlingen van Kleurryk op huisbezoek. Daarnaast kan er op verzoek van ouders/verzorgers of op initiatief van de leerkracht een afspraak worden gemaakt voor een extra huisbezoek.

20 minuten gesprekken
Twee keer per jaar nodigen wij u uit voor een 20 minuten gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen met de leerkracht de vorderingen van uw kind.

Ouderavonden
Bij Kleurryk hebben we een klassenavond en een thema-ouderavond. Bij een klassenavond kunt u kennismaken met de andere ouders van de klas. Verder vertelt de leerkracht over het lesprogramma van het komende schooljaar. De thema-ouderavond wordt georganiseerd door de ouderraad van Kleurryk. Tijdens de thema-ouderavond wordt er aandacht besteed aan één specifiek onderwerp, maar vooral het elkaar ontmoeten is een belangrijk doel van deze avond.

Ouderraad
De leden van de ouderraad helpen Kleurryk bij de verschillende activiteiten op school. Hierbij betrekken ze vaak ook andere ouders. Lid zijn van de ouderraad is een mooie manier om meer betrokken te zijn bij de school van uw kind. Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders de gelegenheid om zich beschikbaar te stellen voor de ouderraad.

De ouderraad bestaat op dit moment uit:

Jeanette Donker, Yvonne Reinders, Marleen Feenstra- Bosch, Femke Veenstra en Jacintha Koopman.