Een aantal van onze leerlingen heeft dagelijks medicijnen nodig, zoals medicatie tegen ADHD/ADD, zetpillen bij toevallen en pufjes voor astma. Voor het toedienen van medicijnen hebben wij een medicijnlijst en uw toestemming nodig. Bij elke wijziging is het nodig dat u een nieuwe medicijnlijst invult en opnieuw toestemming geeft. De eindverantwoording van het medicijngebruik ligt altijd bij de ouders/verzorgers.

Soms gebeurt het dat ouders/verzorgers leerkrachten vragen om medicijnen toe te dienen, waarvoor een bekwaamheidsverklaring nodig is. Een voorbeeld hiervan is sondevoeding. In overleg met u kijken we of scholing van de leerkracht mogelijk is. De eventuele kosten van de scholing zijn voor rekening van de ouders. Voor verzoeken van ouders/verzorgers die vallen onder medisch handelen, geldt dat dit alleen kan worden gedaan door bevoegd en bekwaam personeel. Denk aan het meten van de bloedsuikerspiegel of het toedienen van insuline. Samen met u zoeken we dan naar een passende oplossing.