We willen dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. Duidelijkheid in verwachtingen; wat wel mag en wat niet mag, is daar een belangrijk onderdeel van. Ook ouders/verzorgers hebben recht op duidelijkheid. Daarom gelden op onze school een aantal afspraken. Deze bieden houvast aan onze leerlingen, de ouders/verzorgers en onze medewerkers.

Waar wij voor staan:

  • We zijn aardig voor elkaar.
  • We lossen ruzies samen op.
  • We helpen elkaar.
  • We zorgen voor onze spullen.

De algemene regels hangen duidelijk zichtbaar in onze school. We bespreken deze regels regelmatig met de leerlingen. Samen zorgen we ervoor dat we onze regels opvolgen.

De algemene regels zijn tevens het uitgangspunt voor het maken van verdere afspraken. Zo hebben we bijvoorbeeld met de leerlingen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw afspraken gemaakt over buitenspelen en over het vieren van verjaardagen. Aan het begin van elk schooljaar leggen we tijdens de klassenouderavond de afspraken uit aan ouders/verzorgers. Zo is iedereen op de hoogte.